Intern begeleider: Hannie Caerteling

Groepsleerkracht: Tineke van Os en Hannie Caerteling

Onderwijsassistent: Milou Verbeet en Rianne Peters van Ton